02

OM OSS PÅ ALMÅSA KONFERENS

SRF

SRF är en ideell intresseorganisation för synskadade. SRF arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. De bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt. SRF har i över 120 år arbetat för att förbättra synskadades villkor, ett arbete som bygger på tanken om alla människors lika värde. Det är därför självklart att visa solidaritet gentemot synskadade i andra länder. Idag stöder SRF organisationer för synskadade i Centraleuropa, Afrika, Latinamerika och Asien. Som gäst på Almåsa bidrar du till ett jämlikare samhälle. Almåsas överskott går till De Synskadades Stiftelse.

Vill du gästa oss som rekreationsgäst, läs mer här.

SRF HEMSIDA