15

FÖR DIG SOM ÄR SYNSKADAD

Tillgänglighet

För att uppfattas som tillgängliga krävs ett gott bemötande.
Gott bemötande handlar ytterst om att bli respekterad fullt ut för den man är. På Almåsa har vi lång erfarenhet av att anpassa oss till synskadade och andra funktionshinder i samhället. Det är en anledning till att vår service är unik i flera avseenden. Almåsa ger dig möjligheten att stimulera alla dina sinnen, grunden för en stimulerande vistelse.

 

En miljö att kunna vistas i

För att kompensera och hjälpa dig som gäst så har vi ljudfyrar som leder dig utomhus mellan de olika husen. Några av dem berättar vilken temperatur det är i vattnet och vad det är du har omkring dig. Våra trappor är kontrastmålade för att lättare upptäcka avsatserna. Vi har märkt upp linjer för att enklare kunna orientera sig inomhus och sänkt ena delen i baren för att vi alltid ska ha ögonkontakt med rullstolsburna. Vi har brandlarm för hörselskadade och döva som vibrerar om något skulle hända. Vårt motionsrum har träningsmaskiner som är anpassade för synskadade och vår relax nås av alla. Utomhus finns det flera ledade gångslingor och stigar i naturen att följa.

Lista tillgängligheter

• Utbildad personal för bemötande.
• Handikappsentré med dörröppnare.
• Som rullstolsburen kan du nå alla våningar och röra dig fritt till och från hotellrum, relax, badstrand och utemiljö.
• Talsyntes i hissar.
• Ljudfyrar för synskadade.
• Ledade gångar och stigar.
• Kontrastmarkerade linjer vid nivåskillnader.
• Punktskrift skrivare och förstorande system.
• Daisyläsare & Ipad i biblioteket.
• Menyer, info och vinlistor på punktskrift.
• Hotellrumsinformation finns uppläst på tel kortnr 591.
• Adela nyhetsuppläsare finns att tillgå i biblioteket.
• Vibrerande brandlarm finns att låna.
• Fast hörslinga i vår största lokal.
• Mobil samtalsförstärkare med extra kraftig sändare till föreläsare. För lokaler utan hörslinga.
• Tillgängliga kostnadsfria aktiviteter;
– Relax
– Ramp till havet
– Punktskriftsbibliotek
– Ljudböcker
– Familje- och sällskapsspel
– Showdown
– Elektronskytte
TILLBAKAREKREATIONSBOENDEMAT & DRYCKKONFERENSAKTIVITETER